EPC Gemeenschappelijke Delen

 

Vlaanderen telt heel wat oude appartementsgebouwen die niet voldoen aan de huidige energienormen. Deze gebouwen hebben eigenlijk een grondige renovatie nodig om ons te helpen een energiezuinig gebouwenpark te bekomen tegen 2050. Het EPC Gemeenschappelijke Delen (EPC GD) werd in 2020 in het leven geroepen om een eigenaar of een vereniging van mede-eigenaars (VME) te informeren over de huidige energieprestaties van een appartementsgebouw, over hoe die verbeterd kunnen worden én welke gebouwdelen het best eerst worden aangepakt. Het wil eigenlijk een leidraad zijn voor de energetische renovatie. 

Bent u gebouwbeheerder?

 

Als gebouwbeheerder heeft u de sleutel in handen om eignaars en verenigingen van mede-eigenaars tijdig aan deze verplichting voor een EPC Gemeenschappelijke Delen te laten voldoen voor gebouwen onder uw beheer.

Bent u eigenaar of VME?

 

Er zijn naar schatting 30.000 gebouwen waarvoor tegen begin 2022 een EPC GD moet bestaan. Eind september 2021 waren er nog geen 6.000 geregistreerd voor alle soorten appartementsgebouwen samen en eind november 2021 nog steeds slechts 8000!

Dit betekent dat het drummen wordt om dit EPC GD zo snel mogelijk in orde te krijgen voor u… Gent-EPC kan u voorlopig alsnog helpen om uw EPC Gemeenschappelijke Delen snel in bezit te krijgen! Liever geen boete, toch?

Verplicht

 

Iedere eigenaar of VME is verantwoordelijk voor het tijdig laten opmaken van het EPC Gemeenschappelijke Delen voor alle eigen gebouwen met minstens twee wooneenheden. Let op, deze verplichting staat los van verkoop en verhuur! Wanneer men niet aan de verplichting voldoet kan het Vlaams Energie- en Klimaatagent (VEKA) een boete (van €500,00 tot €5.000,00) uitschrijven. Door de Coronacrisis geldt de verplichting niet langer voor alle gebouwen vanaf dezelfde datum:

Inhoud

 

In tegenstelling tot andere EPC’s staat op het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw geen label. De energetische toestand van het gebouw wordt duidelijk gemaakt m.b.v. kleurenbalkjes en symbolen die de energieprestatie van elk onderdeel van het gebouw weergeven en hun situering t.o.v. de energiedoelstelling 2050. De aanbevelingen van het EPC voor gemene delen bevat ook geen prijsindicaties. Renovaties van appartementsgebouwen zijn zeer specifiek waardoor het niet opportuun is hiervoor prijsinschattingen te genereren.

Gemeenschappelijke delen

 

Deze omvatten naast het dak, de buitenmuren, de vloer, binnenwanden en plafonds ook de ramen, de deuren en de verlichting van de gemeenschappelijke binnenruimtes. Ook collectieve installaties voor verwarming, sanitair warm water, koeling en ventilatie en zelfs installaties op zonne-energie zijn gemeenschappelijke delen.

 

Appartementsgebouw

Aantal eenheden*

Verplicht vanaf

15 en meer

1 januari 2022

5 t.e.m. 14

1 januari 2023

2 t.e.m. 4

1 januari 2024

* Een kantoor, een winkel, een horecazaak… tellen mee als een eenheid.  

Geldigheid

 

Tevens zorgt het ervoor dat de EPC waarde van appartementen in eenzelfde appartementsgebouw perfect vergelijkbaar worden omdat belangrijke eigenschappen van de gemene delen verplicht overgenomen moeten worden uit het EPC GD. Enige voorwaarde is natuurlijk dat het EPC van de gemene delen actueel is. Dus hoewel het EPC van de gemeenschappelijke delen 10 jaar geldig is moet het bij een energetische renovatie vernieuwd worden. Dit is trouwens ook het geval voor nieuwe appartementsgebouwen! Zonder eerdere energetische ingrepen moeten deze slechts 10 jaar na de uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning een eerste EPC Gemeenschappelijke Delen hebben.